Tarhun

Tarhun

Nutrition Facts per 100cm

Düzümi: arassalanan agyz suwy, içgini gazlandyryjy gaz uglerodyň ikili okisi E290, iýmitlik hoşboý ys beriji “Tarhun”, turşulygy sazlaýyjy limon turşusy E330, süýjediji “Sladin 200 L”, konserwant natriý benzoaty E211. Saklanyş şerti: 0°C-dan we 18°C çenli temperaturada saklamaly. Düzüminde fenilalanin bar. Fenilketonuriýa bilen kesellilere içmek maslahat berilmeýär. 100 sm3 önümiň iýmitlik gymmaty – uglewodlar ýok. Kuwwatlyk gymmaty – 1,0 kkal/100 sm3. Ýaramlylyk möhleti: 6 aý. Önüm sertifikatlaşdyrylan. Düzüminde GMO ýok.